top of page

צביקה לחמן

לחמן מתגורר בשולי תל-אביב ועובד בסטודיו בקרית-המלאכה.

לימד בבצלאל, במדרשה לאמנות ובסדנאות של מוזיאון תל-אביב והקים דורות של תלמידים. עבודותיו ממוקמות במרחבים ציבוריים ובאוספים פרטיים.

האוצר, יניב שפירא, מתאר אותו כ"אסכולה לעצמו" וכמי שעבודתו מעידה על "חקירה בלתי-מתפשרת".

 

לדבריו של הפילוסוף חגי כנען, לחמן נמנה על "מקיימי סודה של הצטלבות גופנית-רוחנית - של פנים וחוץ, מגע והינגעות, מלאכה והתגלות" ההולכים ומתמעטים.

zvika lachman portrait

הדסטארט 'פנים אל פנים' - הצטרפו אלינו

יחד איתכם נוציא לאור את הספר פָּנִים אֶל פָּנִים שילווה את תערוכת היחיד של צביקה לחמן שתיפתח במשכן לאמנות, עין חרוד, בספטמבר 2023.

ספר זה, המקיף את יצירתו של לחמן, קורם עור וגידים בשנתיים האחרונות ונמצא בשלבים מתקדמים של עריכה ועיצוב.
על-מנת להשלים את עיצובו, הדפסתו והוצאתו לאור אנו זקוקים לתמיכתכם בפרויקט, ויש גם תשורות לתומכים.

Lachman's sculpture Face to Face
עלהספר

הספר שעוצב על-ידי עדה ורדי וצולם על-ידי אברהם חי מביא חתך של עבודתו של לחמן, משלושת העשורים האחרונים (2023-1990) בדגש על חקירתו של לחמן את הדמות האנושית והתמודדותו עם צורות של ראייה ועיוורון.

צילומי הפסלים והציורים מלווים בשישה מאמרים הדנים בזוויות שונות של עבודתו, ובשיחה שקיימה איתו המתרגמת והעורכת, הלית ישורון, המאפשרת הצצה לעולמו של לחמן, ליחסו לתקופה ולזמן ולתהליכי עבודתו.

הספר חושף את יכולתו הנדירה של לחמן לעבוד בו-זמנית בשני מרחבי ביטוי: דינמיקה ויזואלית המפתיעה בצורניותה המופשטת והתבוננות אינטימית-עוצמתית בדרמה האנושית-נפשית של האדם.

The book Face to Face by Zvika Lachman

זוהי הזדמנות לרכישה מוקדמת של הספר ולקבל הדפס או עבודה מקורית של צביקה:
פסטל על נייר, תבליט או פסל קטן

תשורות
bottom of page